Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/evence/domains/e-vence.nl/public_html/lib/class_mysql.php on line 41

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/evence/domains/e-vence.nl/public_html/lib/class_content.php on line 84
Disclaimer - E-vence C.V.

Disclaimer

Op deze site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

De gegevens op deze internetsite, alsmede op andere sites van E-vence zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. E-vence heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de E-vence sites en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. E-vence staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. E-vence aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. E-vence wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. E-vence garandeert evenmin dat de E-vence sites foutloos of ononderbroken functioneren.

Op de E-vence sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door E-vence niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. E-vence wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

E-vence, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de E-vence sites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de E-vence sites. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van E-vence, de inhoud van de E-vence sites over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Op de E-vence site en op deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.